Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

Clinica Gynera este operator de date cu caracter personal, înregistrată la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 19963.

Din 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Scopul principal al acestuia este cresterea nivelului de protectie a datelor personale si crearea unui climat de incredere care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date.

Consideram asigurarea dreptului la protectia datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental si, prin urmare, vom dedica toate resursele si eforturile necesare pentru a prelucra datele personale in deplina concordanta cu prevederile Regulamentului 2016/679 privind protectia datelor, precum si cu orice alta legislatie aplicabila pe teritoriul Romaniei. Deoarece unul dintre principiile esentiale ale acestui cadrul legal il reprezinta transparenta, dorim sa va informam despre modul in care colectam, utilizam, transferam si protejam datele cu caracter personal atunci cand interactionati cu noi in legatura cu serviciile noastre, inclusiv prin intermediul website-ului www.gynera.ro si celorlalte medii oficiale de comunicare online ale Clinicii Gynera.

Ne rezervam dreptul de a actualiza si modifica periodic aceasta Politica de Confidentialitate, pentru a reflecta orice modificari ale modului in care prelucram datele dumneavoastra sau orice modificari ale cerintelor legale. Va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

Date cu caracter personal

Desemneaza orice informatii (orice suita de caractere, semne, cifre sau litere) referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila (denumita in continuare persoana interesata). Este considerata a fi o persoana fizica identificabila o persoana fizica ce poate fi identificata, in mod direct sau indirect, in special prin referire la un identificator, precum un nume, un numar de identificare, un identificator online, sau la mai multe elemente specifice proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, medicale.

Ce date personale prelucram?

Datele personale pe care le prelucram sunt, in principal, datele de identificare (nume, CNP, document de identitate, data nasterii), date medicale, financiare (pentru plati electronice cu card sau transfer bancar), demografice (pentru identificarea factorilor de risc si analiza stiintifica), adresa de email sau postala, numarul de telefon, alte date personale pe care le colectam direct sau din alte surse atunci cand pacientul utilizeaza serviciile noastre sau cand incheiem contracte cu colaboratori sau autoritati.

Cum prelucram datele personale?

Prelucram datele personale doar pentru scopurile specificate, explicite si legitime, precum acela de a furniza asistenta medicala personalizata si servicii de calitate, de a identifica persoanele cu care interactionam prin intermediul mijloacelor de comunicare, pentru cercetare stiintifica, analize statistice, raportari si arhivari de date medicale conform cerintelor legale, imbunatatirea si dezvoltarea produselor si serviciilor pe care le oferim. Prelucrarea datelor personale se intemeiaza intotdeauna fie pe executarea unor servicii medicale solicitate de pacient, executarea contractelor incheiate cu colaboratori sau autoritati, pe nevoia de a respecta o obligatie legala, pe interesul nostru legitim sau un interes public major sau, dupa caz, pe consimtamantul sau optiunea manifestata explicit in acest sens.

Situatiile in care prelucram datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

  • pentru prestarea de servicii medicale sau pentru realizarea obiectului contractului de prestari servicii medicale;
  • in legatura cu gestionarea contractelor de prestari servicii medicale sau de gestionare a serviciilor medicale prestate;
  • in legatura cu o obligatie legala a clinicii rezultata din lege sau ordin al unei autoritati publice.
  • pentru informare si promovarea actiunilor clinicii, in concordanta cu scopul acesteia;
  • efectuarea de analize statistice si cercetare stiintifica;
  • evaluari ale anumitor aspecte personale referitoare la sanatatea pacientului

Procesarea datelor personale se face intr-o maniera confidentiala, legala, corecta si transparenta.

Accesul la datele personale este strict limitat personalului si partenerilor care au autorizarea necesara si nevoia clar definita pentru utilizarea datelor.

Comunicam date personale catre alti destinatari?

Pentru a oferi servicii de o foarte buna calitate, pentru indeplinirea obligatiilor legale ce ne revin sau in alte scopuri legitime este posibil sa transmitem datele personale catre autoritati si companii partenere, dar numai in scopurile mentionate si numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizorilor de servicii medicale specializate (laboratoare medicale, unitati medicale sau personal medical autorizat), parteneri care asigura suportul si mentenanta bazei de date si infrastructurii digitale, furnizori de servicii de plata/bancare, furnizori de servicii de curierat si altor furnizori/colaboratori cu care avem relatii contractuale in legatura cu activitatea medicala si de comunicare.

Informatiile cu caracter personal pot fi furnizate si catre autoritati publice, organe judiciare, birouri notariale, consultanti, politie si altor organe abilitate, in baza si in limitele prevederilor legale, ca urmare a unor cereri expres formulate si asigurandu-ne ca instituim garantii adecvate pentru protejarea datelor personale.

Cat timp prelucram datele personale?

Datele personale sunt prelucrate pe tot parcursul relatiei noastre profesionale sau contractuale si, dupa finalizarea acesteia, cel putin pe perioada impusa de prevederile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile privind arhivarea. Perioada legala de arhivare pentru informatiile critice din domeniul medicinei reproductive este, in prezent, de minim 30 de ani.

Cum se asigura securitatea procesarii?

Datele personale sunt prelucrate in mod sigur, mentinand masuri tehnice adecvate pentru a le proteja impotriva distrugerii ori pierderii accidentale sau ilegale, alterarii, divulgarii sau accesului neautorizat, cat si impotriva altor forme de procesare ilegala.

Care sunt drepturile dumneavoastra si cum pot fi exercitate?

Dreptul la informare – puteti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor personale;

Dreptul la rectificare – puteti modifica datele personale inexacte sau le puteti completa;

Dreptul la stergerea datelor – puteti obtine stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege;

Dreptul la restrictionarea prelucrarii – puteti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contestati exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;

Dreptul de opozitie – puteti sa va opuneti prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul nostru legitim;

Dreptul la portabilitatea datelor – puteti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ati furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau puteti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;

Dreptul de a depune plangere – puteti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dumneavoastra, il puteti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;

Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, va puteti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si puteti contesta decizia.

Pentru pastrarea datelor personale actualizate, recomandam pacientilor si colaboratorilor sa ne informeze despre orice schimbare sau discrepanta.

Pentru a va exercita aceste drepturi este suficient sa adresati o solicitare in scris la sediul nostru sau pe adresa de email protectiadatelor@gynera.ro

Refuzul furnizarii datelor personale, precum si nerespectarea obligatiilor legale de prelucrare si arhivare a datelor medicale pot avea drept consecinta imposibilitatea personalizarii serviciilor medicale, sau chiar imposibilitatea furnizarii acestor servicii.

Cine suntem si cum ne puteti contacta?

Clinica Gynera

Bucuresti, Str. C. Aricescu nr 8, Sector 1,

Tel: +40 372 401 998,

Fax: +40 311 065 708

E-mail: protectiadatelor@gynera.ro

Ofiterul pentru Protectia Datelor poate fi contactat daca exista nelamuriri cu privire la orice aspect ce tine de protectia datelor personale, prin transmiterea unei cereri la datele de contact anterior mentionate.

Informatiile complete si permanent actualizate privind prelucrarea datelor personale le veti putea gasi atat pe website, precum si la sediul nostru.

Ne puteti contacta oricand pentru mai multe detalii, utilizand datele de contact mentionate mai sus.